Держпродспоживслужба України Тел.: +38044 – 279-49-48       

ДНДІЛДВСЕ Тел.: +38044 – 377-53-85       

 • English (UK)
 • Belarusian (be-BY)
 • Russian (Russia)
Зміст: [Показати]Глосарій


Бійня (Бойняru, Slaughterhouse/Abattoiren, Abattoirfr, Mataderoes)
означає підприємство, з обладнанням для забою або вимушеного забою тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів тваринного походження, що має дозвіл ветеринарної служби або іншого компетентного органу.


Біозахист (Биобезопасностьru, Biosecurityen, Sécurité biologiquefr, Bioseguridades)
означає комплекс управлінських та фізичних заходів, спрямованих на зниження ризику занесення, фіксації та поширення хвороб тварин, інфекцій чи інвазій до, з, та в межах популяції тварин.


Вакцинація (Вакцинацияru, Vaccinationen, Vaccinationfr, Vacunaciónes)
означає введення вакцини у відповідності з інструкціями виробника чи за стандартами посібника наземних тварин, за наявності, з метою формування імунітету у тварини або групи тварин проти одного або кількох патогенів.


Випадок (Случайru, Caseen, Casfr, Casoes)
означає інфіковану/інвазовану патогеном тварину, із наявністю чи відсутністю клінічних ознак захворювання.


Господарство (Хозяйствоru, Establishmenten, Exploitationfr, Explotaciónes)
означає приміщення або місця, де утримуються тварини.


Дезінфекція (Дезинфекцияru, Disinfectionen, Désinfectionfr, Desinfecciónes)
означає процедуру зі знищення збудників інфекційних і паразитарних хвороб тварин, в тому числі і зоонозів, що проводиться після очищення місця утримання; їй піддають приміщення, транспортні засоби та предмети, які безпосередньо чи опосередковано могли бути контаміновані.


Забій (Убойru, Slaughteren, Abattagefr, Sacrificioes)
означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини зі знекровленням.


Забій вимушений (Вынужденный убойru, Stamping-out policyen, Abattage sanitairefr, Sacrificio sanitarioes)
означає комплекс заходів, спрямованих на усунення спалаху хвороби, що здійснюється під керівництвом Ветеринарного органу, шляхом:

 1. забою хворих та підозрілих у захворюванні тварин в стаді, а в разі необхідності, і тварин інших стад, які опинилися під загрозою прямого чи опосередкованого зараження внаслідок контакту між інфікованими/інвазованими тваринами чи з патогеном; умертвіння контамінованих тварин має здійснюватися згідно положень Глави 7.6.;
 2. утилізації туш і, за потреби, тваринницької продукції шляхом переробки, спалювання, захоронення чи в інший спосіб, зазначений в положеннях Глави 4.12.;
 3. очищення і дезінфекції приміщень згідно процедур, визначених в Главі 4.13.

Зараження (Інфекція, захворювання) (Инфекцияru, Infectionen, Infectionfr, Infecciónes)
означає проникнення і розвиток або розмноження патогена в організмі людини або тварини.


Зона (Зонаru, Zoneen, Zonefr, Zonaes)
означає частину території країни, визначену Ветеринарним органом, на якій перебуває популяція чи субпопуляція тварин, та наділена особливим ветеринарним статусом у відношенні інфекцій чи інвазій з метою міжнародної торгівлі чи профілактики і контролю хвороб.


Зона вільна (Благополучная зонаru, Free zoneen, Zone indemnefr, Zona librees)
означає зону, в якій доведено відсутність будь-якої специфічної інфекції чи інвазії в популяції тварин відповідно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.


Зона захисту (Защитная зонаru, Protection zoneen, Zone de protectionfr, Zona de protecciónes)
означає зону, в межах якої запроваджено особливий режим біологічної безпеки і санітарні заходи з метою попередження заносу будь-якого патогена до вільної країни або зони із сусідньої країни або зони з іншим ветеринарним статусом.


Зона інфікована (Заражённая зонаru, Infected zoneen, Zone infectéefr, Zona infectadaes)
означає зону, в якій підтверджено наявність інфекції чи інвазії, або зону, що визнана такою у відповідних розділах Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.


Зона стримування (Изолированная зонаru, Containment zoneen, Zone de confinementfr, Zona de contenciónes)
означає інфіковану зону, визначену в межах раніше вільної країни або зони, яка включає всі підозрілі та підтверджені епізоотично-пов'язані випадки, і в якій діють заходи контролю переміщень, особливий режим біологічної безпеки і санітарні заходи з метою запобігання поширенню і ліквідації інфекції або інвазії.


Ідентифікація тварин (Идентификация животныхru, Animal identificationen, Identification des animauxfr, Identificación de los animaleses)
означає поєднання ідентифікації зі реєстрацією тварин індивідуально - за допомогою індивідуальної ідентифікації, з унікальним ідентифікатором на кожну тварину, або колективно - в епізоотичній одиниці чи групі тварин, за допомогою єдиного унікального ідентифікатора групи.


Інвазія (Инфестацияru, Infestationen, Infestationfr, Infestaciónes)
означає зовнішнє вторгнення та/або колонізацію тварин чи їх навколишнього простору членистоногими, здатними викликати клінічні ознаки хвороби чи бути потенційними переносниками патогенів.


Кодекс наземний (Наземный кодексru, Terrestrial codeen, Code terrestrefr, Código terrestrees)
означає Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ.


Компартмент (Відділення) (Компартментru, Compartmenten, Compartimentfr, Compartimentoes)
означає субпопуляцію тварин одного чи кількох господарств, ізольовану від інших сприйнятливих тварин популяції завдяки єдиній системі управління біологічною безпекою, що має особливий ветеринарний статус у відношенні однієї чи кількох інфекцій чи інвазій, щодо яких вживаються заходи нагляду, біологічної безпеки і контролю з метою міжнародної торгівлі або профілактики і контролю хвороб в країні або зоні.


Компартмент вільний (Благополучный компартментru,free compartmenten, Compartiment indemnefr, Compartimento librees)
означає компартмент, в якому відсутність патогена, що викликає певну хворобу у тварин, було доведено на основі вимог, визначених в Кодексі здоров'я наземних тварин МЕБ для визнання статусу компартменту вільного від даної хвороби.


Контейнер (Контейнерru, Container en, Conteneur fr, Contenedor es)
означає немоторизовану ємність чи іншу жорстку конструкцію, призначену для утримання тварин під час перевезення, для якої використовується один чи більше транспортних засобів.


Контроль ветеринарний офіційний (Официальный ветеринарный контрольru, Official veterinary controlen, Contrôle vétérinaire officielfr, Control veterinario oficiales)
означає процедуру отримання Ветеринарною службою інформації про місцезнаходження тварин, їх приналежність (власника або доглядача), що дозволяє їй застосовувати, в разі необхідності, відповідні заходи з охорони здоров'я тварин. Це не виключає інших сфер відповідальності Ветеринарної служби, в числі яких наприклад, безпека харчових продуктів.


Країна-експортер (Экспортирующая странаru, Exporting countryen, Pays exportateurfr, País exportadores)
означає країну, з якої товари відправляються в іншу країну.


Лабораторія (Лабораторияru, Laboratoryen, Laboratoirefr, Laboratorioes)
означає належним чином обладнану установу, укомплектовану технічно компетентним персоналом, який під контролем фахівців з ветеринарної діагностики відповідає за достовірність результатів. Лабораторії, що здійснюють діагностику з метою міжнародної торгівлі, сертифікує і контролює Ветеринарний орган.


Молоко (Молокоru, Milken, Lait fr, Lechees)
означає нормальний секрет молочних залоз дійних тварин, отриманий від однієї чи кількох процедур доїння без включень чи вилучень з нього.


М'ясо (Мясоru, Meaten, Viandesfr, Carneses)
означає будь-яку їстівну частину туші тварини.


М'ясо сире (Сырое мясоru, Fresh meaten, Viandesfraîchesfr, Carnesfrescases)
означає м'ясо, що не піддавалося жодній обробці, здатній незворотно змінити його органолептичні та фізико-хімічні показники. Це поняття включає м'ясо - механічної обвалки, рубане (фарш), охолоджене чи заморожене.


Нагляд (Спостереження) (Надзорru, Surveillanceen, Surveillancefr, Vigilanciaes)
означає систематичний збір, структурування та порівняння даних, пов'язаних зі здоров'ям тварин та оперативне поширення інформації з метою вжиття належних заходів.


Нагляд спеціальний (Специальный надзорru, Specific surveillanceen, Surveillance cibléefr, Vigilanciaespecíficaes)
означає цільове спостереження (нагляд), спрямоване на конкретне захворювання, інфекцію, інвазію чи інтоксикацію.


Нотифікація (Офіційне повідомлення) (Нотификацияru, Notificationen, Notificationfr, Notificaciónes)
означає процедуру, за якою:

 1. Ветеринарний орган інформує (офіційно повідомляє) Штаб-квартиру МЕБ,
 2. Штаб-квартира МЕБ інформує Ветеринарний орган, про виникнення інфекційного чи інвазійного захворювання, згідно положень Глави 1.1.

Одиниця епізоотична (Эпизоотическая единицаru, Epidemiological uniten, Unité épidémiologiquefr, Unidad epidemiológicaes)
означає групу тварин із певним епізоотичним зв'язком, які приблизно з рівною ймовірність можуть піддатись впливу патогена, оскільки поділяють спільне середовище перебуваючи в одному місці (наприклад, тварини в одному приміщенні чи на спільному пасовищі), або перебувають в одній системі управління. Поряд зі стадом чи поголів’ям епізоотичну одиницю може складати група тварин, що належать громаді одного села, або ж тварини, для догляду за якими використовується спільне обладнання чи інвентар. Епізоотичний зв'язок може також відрізнятись залежно від хвороби чи навіть штамів одного і того ж патогена.


Орган ветеринарний (Ветеринарный органru, Veterinary authorityen, Autorité vétérinairefr, Autoridad veterinariaes)
означає урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, в тому числі ветеринарних лікарів, параветеринарних та інших фахівців, які несуть відповідальність та компетентні у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробут тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.


Орган компетентний (Компетентный органru, Competent authorityen, Autorité compétentefr, Autoridad competentees)
означає ветеринарний чи інший урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, що несе відповідальність та компетентний у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробут тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.


Параветеринар (Параветеринарний фахівець) (Параветеринар (Параветеринарный специалист)ru, Veterinary paraprofessionalen, Para-professionnel vétérinairefr, Paraprofesional de veterinariaes)
означає фахівця, який згідно положень Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ отримав дозвіл статутного ветеринарного органу на виконання певних визначених завдань (залежно від категорії параветеринарного фахівця), на певній території, під керівництвом і відповідальністю ветеринарного лікаря. Діяльність, якою в праві займатись різні категорії параветеринарних фахівців визначається статутним ветеринарним органом країни, залежно від кваліфікації та професійної підготовки фахівців, з урахуванням потреб країни.


Переносник (Переносчикru, Vectoren, Vecteurfr, Vectores)
означає «комаху» чи будь-якого іншого живого носія, що переносить патогена (збудника інфекції чи інвазії) від зараженої до сприйнятливої особини, кормів для тварин чи навколишнього середовища. Необов'язковим є проходження патогеном циклу розвитку в організмі переносника.


Період інкубаційний (Инкубационный периодru, Incubation perioden, Période d'incubationfr, Período de incubaciónes)
означає максимальний період, між проникненням патогена в організм тварини і проявом перших клінічних ознак захворювання.


Посібник наземних тварин (Наземное руководствоru, Terrestrial manualen, Manuel terrestrefr, Manual terrestrees)
означає посібник МЕБ із лабораторної діагностики і вакцинопрофілактики для наземних тварин.


Популяція (Животная популяцияru, Populationen, Populationfr, Poblaciónes)
означає групу одиниць, що мають спільну характерну особливість.


Продукт молочний (Молочный продуктru, Milk producten, Produit laitierfr, Productos lácteoses)
означає продукт, отриманий в результаті будь-якої переробки молока.


Птахи домашні (*ru, Poultryen, Volaillesfr, Aves de corrales)
означає всіх домашніх птахів, включаючи домашніх дворових птахів (вільний вигул), які використовуються для виробництва товарного м'яса, яєць та/чи інших товарних продуктів, поповнення запасів дичини чи для відтворення птахів усіх цих категорій, а також бійцівських півнів, незалежно від мети їх остаточного призначення.
До домашніх не належать птахи, що утримуються в неволі з інших причин, аніж ті, що вже перераховані у попередньому абзаці (наприклад, птахи, вирощені для виставок, перегонів, змагань та інших публічних показів; а також і птахи із цих категорій, що використовуються для відтворення або торгівлі; птахи компаньйони тощо).


Пташенята добові (Суточные птенцыru, Day-old birdsen, Oiseaux d'un jourfr, Aves de un díaes)
означає птахів у віці не більше 72 годин після вилуплення.


Ризик (Рискru, Risken, Risquefr, Riesgoes)
означає ймовірність виникнення та потенційну величину наслідків несприятливого впливу здоров'ю людини чи тварин, з точки зору біологічних і економічних показників.


Сертифікат ветеринарний міжнародний (Международный ветеринарный сертификатru, International veterinary certificateen, Certificat vétérinaire internationalfr, Certificado veterinario internacionales)
означає сертифікат, виданий згідно до положень глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров'ю тварин і здоров'ю людей.


Сировина кишкова (Кишечное сырьёru, Casingsen, Boyauxfr, Tripases)
означає кишки і сечові міхури, які після очищення були оброблені шляхом вискоблювання, знежирення і промивання та піддані процесу соління.


Служба ветеринарна (Ветеринарная службаru, Veterinary servicesen, Services vétérinairesfr, Servicios veterinarioses)
означає державну або приватну організацію, що забезпечує реалізацію заходів щодо збереження здоров'я і добробут тварин, а також інші стандарти і рекомендації, що містяться в Кодексах МЕБ - Кодексі здоров'я наземних тварин і Кодексі здоров'я водних тварин на території країни. Ветеринарні служби перебувають під прямим керівництвом та контролем Ветеринарного органу. Приватні ветеринарні організації, ветеринарні лікарі, параветеринарні фахівці та фахівці з охорони водних тварин, зазвичай, акредитовані ветеринарним органом або уповноваженим нею на виконання делегованих їм державною ветеринарною службою завдань.


Спалах (Вогнище) (Очагru, Outbreaken, Foyerfr, Brotees)
означає наявність одного чи кількох випадків в епізоотичній одиниці.


Стадо (Стадоru, Flocken, Cheptelfr, Rebañoes)
означає групу тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або групу диких тварин, що проявляють стадний інстинкт. Стадо зазвичай вважається епізоотичною одиницею.


Субпопуляція (Субпопуляцияru, Subpopulationen, Sous-populationfr, Subpoblaciónes)
означає окрему частину популяції тварин, що ідентифікується за специфічними зоосанітарними характеристиками.


Тварина дика (Животное дикоеru, Feral (Animal)en, Animal (Féral)fr, Animal (Asilvestrado)es)
означає тварину, яка належить до одомашнених видів, що більше не живуть під наглядом або під безпосереднім контролем людини.


Тварина дика в неволі (Животное дикое в неволеru, Wild (Animal)en, Animal (Sauvagefr, Animal (Silvestre)es)
означає тварину, фенотип якої не зазнав впливу відбору людиною і життя якої не перебуває під безпосереднім наглядом чи контролем людини (в т.ч. тварини зоологічних парків і компаньйони).


Тварини (Животныеru, Animalen, Animalfr, Animales)
означає ссавців, рептилій, птахів чи бджіл.


Товар (Товарru, Commodityen, Marchandisefr, Mercancíaes)
означає живих тварин, продукти тваринного походження, генетичний матеріал від тварин, біологічні продукти і патологічний матеріал.


Торгівля міжнародна (Международная торговляru, International tradeen, Échanges internationauxfr, Comercio internacionales)
означає імпорт, експорт і транзит товарів.


Хвороба включена до списку (Болезнь обязательной декларацииru, notifiable diseaseen, Maladie à déclaration obligatoirefr, Enfermedad de declaración obligatoriaes)
означає хворобу, включену до затвердженого Ветеринарним органом списку, про підозру чи виявлення якої невідкладно має бути повідомлено Ветеринарний орган, згідно законодавства країни.


Хвороба несподівана (Емерджентна) (Эмерджентная болезньru, Emerging diseaseen, Maladie émergentefr, Enfermedad emergentees)
означає новий несподіваний прояв хвороби у тварини, інфекційного чи інвазійного характеру, що призводить до значного впливу на здоров'я тварин чи людей внаслідок:

 • a. зміни відомого патогена (збудника інфекції чи інвазії), його поширення на нову географічну територію чи вид тварин, в якого він до цього був відсутній; або
 • b. раніше невідомий збудник або хвороба, діагностована вперше.

Штаб-квартира (Правлениеru, Headquartersen, Siègefr, Sedees)
означає Постійний секретаріат Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, що знаходиться за адресою:

 • 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
 • Телефон: 33-(0) 1 44 15 18 88
 • Факс: 33-(0) 1 42 67 09 87
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Веб-сайт: http://www.oie.int

 

ГЛАВА 11.9. ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ЗАРАЗНОГО ВУЗЛОВОГО ДЕРМАТИТУ ВРХ

Стаття 11.9.1. Загальні положення

Тварини, схильні до заразного вузлового дерматиту, - це велика рогата худоба (Bos indicus і B. taurus ), буйвол (Bubalus bubalis) і деякі дикі жуйні тварини.

В Наземному кодексі заразний вузловий дерматит визначається як інфікування великої рогатої худоби та буйволів, викликане вірусом заразного вузлового дерматиту.

Інфікування вірусом ЗВД підтверджується:

 1. шляхом виділення вірусу ЗВД з проби, взятої від домашньої худоби або буйвола, або
 2. шляхом виявлення антигену або рибонуклеїнової кислоти, специфічних для вірусу ЗВД, за винятком вакцинних штамів, у зразку, взятому від великої рогатої худоби або буйвола з клінічними ознаками, схожими на ЗВД, або тварин, що мали епізоотичний зв'язок з підозрою на випадок або підтвердженим випадком заразного вузлового дерматиту або для якого є підстави підозрювати попередній зв'язок або контакт з вірусом ЗВД, або
 3. шляхом ідентифікації антитіл проти вірусу ЗВД у зразку, взятому від великої рогатої худоби або буйвола з клінічними ознаками, що свідчать про ЗВД або мають епідеміологічну зв'язок з підозрою у випадку або підтверджений випадок заразного вузликового дерматиту.

Інкубаційний період заразного вузликового дерматиту, для цілей Наземного кодексу, складає 28 діб.

Стандарти діагностичних тестів та вакцин описані в Посібнику наземних тварин МЕБ.

Стаття 11.9.2. Безпечні (без ризику) товари

Незалежно від стану здоров'я тварин (статусу) країни-експортера стосовно ЗВД, Ветеринарні органи не повинні нав'язувати будь-які умови (створювати обмежень), пов'язаних із цим захворюванням, коли вони дозволяють (щодо) ввезення або транзиту через їхню територію наступних товарів:

 1. м'ясо скелетних м'язів;
 2. кишкові оболонки;
 3. желатин і колаген;
 4. жир;
 5. рого-копитна сировина.

Стаття 11.9.3. Країна або зона, вільні від заразного вузликового дерматиту

Країну або зону можна вважати вільними від заразного вузликового дерматиту, коли інфікування вірусом хвороби підлягає обов'язковому оповіщенню по всій країні, імпорт великої рогатої худоби і буйволів та тваринницької продукції з них здійснюють відповідно до положень цього розділу, а також, коли:

 1. країна або зона історично визнані вільними, як описано в пункті ) статті 1.4.6.; або
 2. впродовж принаймні трьох років вакцинація в країні або зоні була заборонена, а програма клінічного нагляду відповідно до статті 11.9.15. продемонструвала відсутність інфікування вірусом заразного вузлового дерматиту;
 3. впродовж принаймні двох років в країні або зоні була заборонена вакцинація, а програма клінічного, вірусологічного та серологічного нагляду відповідно до статті 11.9.15. продемонструвала відсутність інфікування вірусом заразного вузлового дерматиту.

 

Країна або зона, вільна від ЗВД, що прилягає до інфікованої країни або зони, мають включати зону, в якій здійснюється нагляд відповідно до статті 11.9.15.

Країна або зона, вільна від ЗВД, не втратить свого статусу внаслідок ввезення серопозитивної або вакцинованої великої рогатої худоби чи буйволів та тваринницької продукції з них, якщо вони були ввезені відповідно до цієї статті.

Стаття 11.9.4. Відновлення вільного статусу

 1. У випадку захворювання на ЗВД в країні або зоні раніше вільної від хвороби, час очікування для відновлення статусу країни або зони, вільної від ЗВД потрібно здійснити наступні заходи:

a. якщо застосовується санітарний забій:

i. 14 місяців після останнього випадку дорізу або забою або після останньої вакцинації (враховуючи з двох критеріїв, останній який відбувся) впродовж цього періоду здійснюється клінічний, вірусологічний і серологічний нагляд відповідно до статті 11.9.15. і не било виявлено випадків зараження вірусом заразного вузликового дерматиту;

ii. 26 місяців після останнього випадку дорізу або забою або після останньої вакцинації (враховуючи з двох критеріїв, останній який відбувся) і якщо впродовж цього періоду використовували лише клінічний нагляд, відповідно до статті 11.9.15. не було виявлено випадків зараження вірусом заразного вузликового дерматиту;

b. якщо не застосовується санітарний забій, застосовуються положення статті 11.9.3.

2. При проведенні профілактичної вакцинації в країні або зоні, вільній від ЗВД у відповідь на загрозу, але коли не має випадів хвороби, можливо відновити статус вільної від хвороби, через вісім місяців після останньої вакцинації за умови, що при клінічному, вірусологічному та серологічному спостереженні відповідно до статті 11.9.15. не було виявлено випадків зараження вірусом заразного вузликового дерматиту.

Стаття 11.9.5. Рекомендації щодо імпорту з країн або зони, вільних від заразного вузликового дерматиту

Для худоби та буйволів

Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що у тварини:

 1. не виявили клінічних ознак заразного вузликового дерматиту на день відвантаження;
 2. приходять з країни або зони, вільної від заразного вузликового дерматиту.

Стаття 11.9.6.Рекомендації щодо імпорту з країн або районів, які не мають статусу вільних від заразного вузликового дерматиту

Для худоби та буйволів

Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що у тварини:

 1. не виявили клінічних ознак заразного вузликового дерматиту на день відвантаження;
 2. вони перебували від народження або впродовж останніх 60 діб до відвантаження в епідеміологічному осередку (епізоотичній одиниці), в якому впродовж цього періоду не було випадків заразного вузликового дерматиту;
 3. були вакциновані проти заразного вузликового дерматиту згідно з інструкціями виробника між 60 днями і роком до відвантаження;
 4. мали антитіла, що з'явилися щонайменше 30 діб після вакцинації;
 5. знаходилися в карантині впродовж 28 діб до відвантаження, впродовж яких були піддані ідентифікації агента з негативними результатами.

Стаття 11.9.7. Рекомендації щодо імпорту з країн або зони, вільних від заразного вузликового дерматиту

Для сперми великої рогатої худоби і буйволів.

Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

1. самці-донори:

a. не виявили клінічних ознак заразного вузликового дерматиту в день отримання сперми;

b. вони перебували у країні або зоні вільних від заразного вузликового дерматиту впродовж принаймні 28 діб до отримання сперми;

2. сперма була зібрана, оброблена та збережена відповідно до розділів 4.5. та 4.6.

Стаття 11.9.8. Рекомендації щодо імпорту з країн або районів, які не мають статусу вільних від заразного вузликового дерматиту

Для сперми великої рогатої худоби і буйволів.

Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

1. самці-донори:

 1. не виявили клінічних ознак заразного вузликового дерматиту в день отримання сперми або впродовж 28 діб після цього;
 2. утримувалися впродовж 60 діб до отримання сперми в центрі штучного осіменіння, де впродовж цього періоду не було випадків ЗВД;
 3. І ЦЕ ВЖЕ

i. регулярно проводити щеплення проти заразного вузликового дерматиту відповідно до інструкцій виробника; перша вакцинація проводиться не менше ніж за 60 діб до першого збору сперми; і

ii. мати антитіла проти ЗВД, що з'явилися щонайменше 30 діб після вакцинації;

АБО

iii. вони, були піддані серологічному тесту на виявлення антитіл, специфічних до LSDV, з негативними результатами, принаймні кожні 28 діб впродовж періоду збору та один тест через 21 день після остаточного збору для цієї партії; і

d. були піддані виявленню агента за допомогою ПЛР, проведеного на зразках крові, зібраних на початку та завершенні, і принаймні кожні 28 діб під час збору сперми для цієї партії, з негативними результатами;

2. сперма для експорту була піддана виявленню генетичної інформації ЗВД, за допомогою ПЛР;

3. сперма була зібрана, оброблена та збережена відповідно до розділів 4.5. та 4.6.

Стаття 11.9.9. Рекомендації щодо імпорту з країн або зони, вільних від заразного вузликового дерматиту

Для ембріонів великої рогатої худоби та буйволів

Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. самки-донори:

a. не виявили клінічних ознак ЗВД в день отримання ембріонів;

b. вони перебували у країні або зоні вільних від заразного вузликового дерматиту впродовж принаймні 28 діб до отримання ембріонів;

2. ембріони збирали, обробляли та зберігали відповідно до розділів 4.7., 4.8. та 4.9.

3. сперма, яка використовується для осіменіння, відповідає вимогам статей 11.9.7. або 11.9.8.

Стаття 11.9.10. Рекомендації щодо імпорту з країн або районів, які не мають статусу вільних від заразного вузликового дерматиту

Для ембріонів великої рогатої худоби та буйволів

Ветеринарний орган має пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

1. самки-донори:

 1. не виявили клінічних ознак заразного вузликового дерматиту в день збору ембріонів або впродовж 28 діб після;
 2. утримувалися впродовж 60 діб в господарстві, де впродовж цього періоду не було випадків ЗВД;
 3. І ЦЕ ВЖЕ

і. регулярно проводити щеплення проти заразного вузликового дерматиту відповідно до інструкцій виробника; перша вакцинація проводиться не менше ніж за 60 діб до першого збору ембріонів; і

іі. мати антитіла проти ЗВД, що з'явилися щонайменше 30 діб після вакцинації;

АБО

ііі. були піддані серологічному тесту на виявлення антитіл, специфічних до LSDV, з негативними результатами, в день збору та принаймні 21 день після збору;

d. були піддані виявленню агента за допомогою ПЛР з негативними результатами на зразку крові в день збору;

2. сперма, яка використовується для осіменіння, відповідає вимогам статей 11.9.7. або 11.9.8.

3. ембріони збирали, обробляли та зберігали відповідно до розділів 4.7., 4.8. та 4.9.

Стаття 11.9.11. Рекомендації щодо імпорту молока та молочних продуктів

Ветеринарні органи країн-імпортерів мають вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що молоко чи молочні продукти:

1. походять від тварин з країни або зони, вільної від ЗВД;

АБО

2. були піддані пастеризації або будь-якій комбінації санітарних заходів з еквівалентним рівнем продуктивності, як зазначено в збірнику стандартів на харчові продукти, Кодексу Аліментаріус (Codex Alimentarius) для молока та молочних продуктів.

Стаття 11.9.12. Рекомендації щодо імпорту муки та борошна з крові, м'яса, відмінного від скелетних м'язів, або кісток з великої рогатої худоби та буйволів

 1. Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує:що ці продукти походять від тварин з країни або зони, вільної від інфекційного вузлового дерматозу; або що:
  1. продукти обробляли з використанням термообробки до досягнення мінімальної внутрішньої температури 65°С впродовж щонайменше 30 хвилин;
  2. необхідні заходи безпеки були вжиті після обробки, щоб уникнути контакту цієї тваринницької продукції з будь-яким потенційним джерелом вірусу заразного вузликового дерматиту.

Стаття 11.9.13. Рекомендації щодо шкіри биків і буйволів

Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. ці продукти походять від тварин, з країни або зони, вільної від ЗВД, з моменту народження або принаймні впродовж останніх 28 діб;
 2. що, ці продукти:

a. отримані від тварин, які пройшли передзабійний та післязабійний огляд відповідно до розділу 6.3. з сприятливими результатами; і

b. були посолені на сухо або в розсолі впродовж щонайменше 14 діб до відвантаження; або

c. обробляли впродовж щонайменше семи діб в солі (NaCl), що містить 2% карбонату натрію (Na2CO3); або

d. сушать впродовж щонайменше 42 діб при мінімальній температурі 20°С; і

3. всі необхідні запобіжні заходи були вжиті після обробки, щоб уникнути контакту товару з будь-яким потенційним джерелом LSDV.

Стаття 11.9.14. Рекомендації щодо імпорту інших продуктів тваринного походження худоби та буйволів

Ветеринарний орган має вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

1. ці продукти були отримані від тварин, які походять з країни або зони, вільної від ЗВД з моменту народження або принаймні впродовж останніх 28 діб;

або, що

2. ці продукти були оброблені, що гарантує знищення вірусу LSDV і були вжиті необхідні заходи безпеки, щоб уникнути контакту товарів з будь-яким потенційним джерелом LSDV.

Стаття 11.9.15. Спостереження

Нагляд

1. Загальні принципи нагляду

Країни-члени повинні обґрунтовувати стратегію нагляду, обрану як адекватну для виявлення наявності інфекції ЗВД навіть за відсутності клінічних ознак, враховуючи основну епізоотичну ситуацію відповідно до розділ 1.4. та розділу 1.5., під відповідальність ветеринарної служби.

Ветеринарний орган має впроваджувати програми для підвищення обізнаності фермерів та працівників, які мають щоденні контакти з тваринами, а також ветеринарних лікарів, фельдшерів та техніків-діагностиків, які повинні негайно повідомляти про будь-які підозри на ЗВД.

Зокрема, країни-члени повинні мати:

a. формальну та постійну систему виявлення та розслідування справ;

b. порядок швидкого збору та транспортування зразків від підозрілих випадків до лабораторії для діагностики;

c. система для запису, управління та аналізу даних діагностики та спостереження.

2. Клінічний нагляд

Клінічний нагляд має важливе значення для виявлення випадків інфікування ЗВД і вимагає фізичного обстеження сприйнятливих тварин.

Спостереження, засноване на клінічному обстеженні, забезпечує високий рівень впевненості у виявленні захворювання, якщо достатню кількість клінічно сприйнятливих тварин регулярно перевіряється на відповідній частоті, а дослідження реєструються та визначаються кількісно. Клінічне обстеження та лабораторне тестування повинні бути заздалегідь сплановані та застосовані з використанням відповідних видів зразків для уточнення стану підозрілих випадків.

3. Вірусологічний та серологічний нагляд

Активна програма спостереження за сприйнятливою популяцією для виявлення ознак інфікування ЗВД корисна для встановлення статусу країни або зони. Серологічне та молекулярне тестування голів та буйволів може бути використано для виявлення інфекції ЗВД заражених тварин у природі.

Досліджувана популяція, яка використовується для серологічного обстеження, повинна бути репрезентативною для групи ризику в країні або зоні і повинна бути обмежена сприйнятливими невакцинованими тваринами. Ідентифікація вакцинованих тварин може звести до мінімуму втручання в серологічний нагляд і допомогти у відновленні статусу вільної від хвороби.

4. Спостереження в районах підвищеного ризику

Посилене спостереження за захворюваннями у країні або зоні зі статусом вільної від хвороби, повинно здійснюватися на відповідній відстані від кордону з інфікованою країною або зоною на основі географії, клімату, історії інфекції та інших відповідних факторів. Нагляд повинен здійснюватися на відстані не менше 20 кілометрів від кордону з цією країною або зоною, але менша відстань може бути прийнятною, якщо існують відповідні екологічні чи географічні особливості, які можуть перервати передачу ЗВД. Країна або зона, вільна від ЗВД, може бути захищена від сусідньої інфікованої країни або зони - захисною зоною.


NB:Останнє оновлення у 2018 році.


МЕБ Посібник з лабораторної діагностики та вакцинопрофілактики для наземних тварин 2018

Будь-які розділи, прийняті між друкованими виданнями, додаються до веб-версії, тому англійська онлайн версія завжди є останньою

Глава 2.4.13. Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби (NB: Версія, прийнята в травні 2017 року)

Референтні лабораторії та експерти по ЗВД ВРХ

Dr David Wallace
Onderstepoort Veterinary Institute
Agricultural Research Council
Private Bag X05
Onderstepoort 0110
SOUTH AFRICA
Tel: +27-12 529 94.42 Fax: +27-12 529 92.49
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Д-р Девід Уоллес
Інститут ветеринарної медицини Onderstepoort
Рада сільськогосподарських досліджень
Приватна сумка X05
Onderstepoort 0110
Південна Африка
Tel: + 27-12 529 94.42 Факс: + 27-12 529 92.49
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Dr Pip Beard
The Pirbright Institute
Ash Road, Pirbright
Woking, Surrey, GU24 0NF
UNITED KINGDOM
Tel: +44-1483 23.24.41 Fax: +44-1483 23.24.48
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Д-р Піп Беард
Інститут Пірбрайт
Ash Road, Пірбрайт
Уокінг, Суррей, GU24 0NF
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Телефон: + 44-1483 23.24.41 Факс: + 44-1483 23.24.48
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На верх