Держпродспоживслужба України Тел.: +38044 – 279-49-48       

ДНДІЛДВСЕ Тел.: +38044 – 377-53-85       

 • English (UK)
 • Belarusian (be-BY)
 • Russian (Russia)

Кодекс здоров’я наземних тварин (не ратифікований в Україні) + Закон Про ветеринарну медицину

Аналіз ризику

процес, що включає в себе ідентифікацію небезпек, оцінку ризику, управління ризиком та інформування про ризик.

Бездоглядні (безпритульні) тварини

тварини, що належать до домашніх видів, які більше не знаходяться під наглядом чи безпосереднім контролем людини.

Бійня

будь-яке підприємство чи приміщення для забою тварин з метою отримання харчових продуктів, що має на це дозвіл Ветеринарних служб чи іншого Компетентного органу (в т.ч. місця, призначені для прийому і тимчасового утримання тварин).

Біобезпека

комплекс управлінських заходів спрямованих на підтримання стану здоров'я з метою зниження загрози занесення, фіксації та поширення хвороб, інфекцій чи інфестацій тварин в, із і всередині будь-якої популяції тварин.

Благополучна зона

зона, в якій відповідно до умов визнання благополучного статусу, встановлених в Кодексі, доведено відсутність будь-якої хвороби. Всередині і на її кордонах ведеться належний офіційний ветеринарний контроль тварин, тваринницької продукції та їх транспортування.

Благополучний компартмент

компартмент, в якому відсутність збудника, що викликає означену хворобу у тварин, доведено на основі вимог, встановлених в Наземному кодексі для визнання статусу благополуччя компартменту по даній хворобі.

Благополуччя тварини

характер зміни стану тварини в навколишніх умовах. Благополуччя тварини (що, оцінюється на підставі наукових показників) визнається задовільним, якщо воно відповідає комплексу наступних критеріїв: хороший стан здоров'я, досить комфортні умови утримання, хороша вгодованість, безпека, можливість прояву природної поведінки, відсутність страждання (біль, страх, пригніченість). Благополуччя тварини включає наступні елементи: профілактика і лікування хвороб, належне укриття (місце, споруда, що вкриває, що захищає від чогось), догляд, годівля, поводження з тваринами без жорстокості, гуманний забій або умертвіння. Термін благополуччя стосується стану тварини; зміст, якого він набуває, визначається іншими поняттями: догляд, умови вирощування та гуманне поводження.

Буферна зона

зона, яка встановлюється в межах та впродовж кордону інфікованої зони із застосуванням заходів, що ґрунтуються на епізоотичних характеристиках відповідної хвороби тварин, для запобігання поширенню патогенного агента до країни або зони, що є вільною від такої хвороби тварин. Такі заходи не обмежуються вакцинацією тварин (Закон про В.М.)

Буферна зона (захисна зона)

зона, яка встановлюється для захисту ветеринарного статусу тварин благополучної країни або зони, що ізолює її від тварин країни або зони з іншим ветеринарним статусом, шляхом застосування заходів, обумовлених епізоотологією даної хвороби, з метою недопущення занесення її збудника в благополучну країну або зону. До переліку заходів, серед інших, входять: вакцинація, контроль переміщень і посилення нагляду за хворобою.

Вакцинація

адміністративна процедура успішної імунізації (щеплення) сприйнятливих тварин (відповідно до інструкції виробника, та за стандартами Наземного кодексу, (якщо це передбачено), вакцинами, що містять антигени, відповідної хвороби, з якою ведеться боротьба.

Ветеринарна служба

державна чи приватна організація, що забезпечує виконання заходів з охорони здоров'я та благополуччя тварин, інших стандартів і рекомендацій Наземного і Водного кодексів на території країни. Ветеринарна служба знаходиться під керівництвом і контролем Ветеринарних органів. Як правило, приватні організації, приватно практикуючі ветеринарні лікарі, параветеринарні фахівці і ветеринарно-санітарні фахівці з водних тварин для ведення своєї діяльності зобов'язані мати акредитацію або дозвіл Ветеринарних органів.

Ветеринарне законодавство

закони, нормативні правові акти та інші юридичні документи, що мають відношення до сфери ветеринарної медицини.

Ветеринарний лікар (лікар ветеринарної медицини)

спеціаліст, який отримав відповідну ветеринарну освіту, що перебуває на обліку в державному органі ветеринарного ліцензування або має виданий ним сертифікат, для ведення діяльності в галузі ветеринарної медицини або ветеринарної науки в цій країні.

Ветеринарний статус

стан країни або зони у відношенні якої-небудь хвороби, визначений відповідно до критеріїв, встановлених у відповідній главі Наземного кодексу.

Ветеринарні органи

урядовий орган Країни-Члена МЕБ, в якому працюють ветеринарні лікарі та інші ветеринарні і параветеринарні фахівці, що несуть відповідальність і компетентні в питаннях, що стосуються заходів охорони здоров'я і благополуччя тварин, процедур міжнародної ветеринарної та санітарної сертифікації, стандартів і рекомендацій Наземного кодексу, а також забезпечує контроль їх виконання на території країни.

Ветеринарно-санітарний захід

один із заходів, описаних в розділах Наземного кодексу, що застосовується для захисту життя і здоров'я людей або тварин від ризиків, пов'язаних із занесенням, фіксацією і розповсюдженням будь-якої небезпеки на території Країни-Члена МЕБ.

Ветеринарно-санітарний стан

наявність або відсутність хвороби, що підлягає повідомленню, та/або рівень забруднюючих речовин відносно максимально допустимого рівня (Закон про В.М.)
ветеринарно-санітарний статус - статус країни або території (потужності) стосовно хвороби тварин, який визначається згідно з критеріями, встановленими відповідними міжнародними організаціями (Закон про В.М.)

Виділений простір

визначені тварині норми площі підлоги і висоти, або такі, що розраховуються залежно від її ваги.

Випадок

тварина, заражена збудником хвороби, з наявністю або відсутністю клінічних ознак.

Відстеження тварин

можливість простежити тварину або групу тварин впродовж всього життя тварини або групи тварин.

Господарство

приміщення або ділянки, де утримуються тварини.

Дезінфекція

процедура знищення збудників інфекційних та паразитарних хвороб тварин, в тому числі і зоонозів, що проводиться після очищення місця утримання тварин та продукції тваринного походження; їй піддають приміщення, транспортні засоби та об'єкти, що безпосередньо чи опосередковано могли бути контаміновані (забруднені збудником).

Дезінфестація

виконання процедур по ліквідації інфестації (паразитів –гельмінтів, членистоногих тощо).

Дика фауна

бездоглядні (безпритульні) тварини, що утримуються в неволі, дикі тварини і дикі тварини.

Дикі тварини

тварини, фенотип яких не зазнавав змін шляхом штучної селекції, і які не перебувають під наглядом або безпосереднім контролем людини.

Дикі тварини, утримувані в неволі

тварини, фенотип яких не зазнавав значних змін шляхом штучної селекції, але які живуть в неволі або перебувають під наглядом (у різній мірі) або під безпосереднім контролем людини (в тому числі тварини, що утримуються в зоологічних парках і тварини-компаньйони).

Доставка

переміщення транспортного засобу, судна або контейнера для транспортування тварин з одного пункту в інший.

Евтаназія

акт викликання смерті одним з методів, що викликають швидку і незворотну втрату свідомості, із заподіянням тварині мінімальної болю й страждання.

Еквівалентність ветеринарно-санітарних заходів

стан, при якому ветеринарно-санітарний захід (заходи), запропоновані країною-експортером замість того (тих), що вимагає країна-імпортер, дозволяють досягти однакового рівня ветеринарно-санітарного захисту.

Емерджентна хвороба

нова поява у тварини хвороби, інфекції або інфестації, яка призводить до значних наслідків для здоров'я тварин або людей, що виникла внаслідок:

 • зміни відомого збудника, або його поширення на новий географічний ареал або на новий вид тварин; або
 • раніше невідомого збудника або вперше діагностованого захворювання.

Епізоотична одиниця

група епізоотично пов'язаних тварин, що з однаковою ймовірністю піддаються ризику впливу збудника хвороби, через те, що вони знаходяться в одному місці (на одному вигоні тощо) або перебувають під одним управлінням. Поряд зі стадом або поголів'ям епізоотичну одиницю може становити група тварин, що належать жителям одного села, або тварини, для догляду за якими використовується одне обладнання або інвентар. Епізоотичний зв'язок може відрізнятися залежно від хвороби або штаму її збудника.

Забій

будь-який спосіб досягнення смерті тварини зі знекровленням.

Забійна тварина

тварина, призначене для швидкого забою під контролем компетентного Ветеринарного органу.

Завантаження/вивантаження

завантаження - операція з переміщення тварин із худобоприймача в транспортний засіб, судно чи контейнер; під час вивантаження здійснюється вилучення тварин із транспортного засобу, судна або контейнера.

Зона

чітко визначена частина території країни з визначеним ветеринарно-санітарним статусом (Закон про В.М.)

Зона з незначною присутністю хвороби, що підлягає повідомленню

зона всієї країни, її частини, декількох країн або їх частин, де за визначенням адміністрації ветеринарної медицини хвороба тварин присутня на низькому рівні і в якій вживаються ефективні заходи обстеження, контролю (локалізації) або ліквідації (Закон про В.М.)

Зона зараження

зона, в якій була діагностована хвороба.

Зона ізоляції

чітко обмежена територія, на якій розташовано декілька заражених або підозрюваних у зараженні господарств, географічні кордони якої визначені з урахуванням епізоотичних факторів і результатів досліджень, і в межах якої були вжиті заходи профілактики з метою недопущення поширення інфекції.

Зона спостереження

зона, встановлена в межах та впродовж кордону зони, вільної від хвороби, що підлягає повідомленню, яка відокремлює зону, вільну від хвороби, що підлягає повідомленню, від інфікованої зони, де вживаються суворі заходи спостереження; (Закон про В.М.)

Зона, вільна від хвороби тварин, що підлягає повідомленню

зона, в якій відсутність певної хвороби тварин підтверджується виконанням вимог щодо вільного статусу, встановлених відповідними міжнародними організаціями. Всередині зони та на її кордонах повинні ефективно проводитися відповідні заходи контролю (локалізації) стосовно товарів та інших об'єктів, які можуть переносити відповідні хвороби тварин, включаючи транспортні засоби (Закон про В.М.)

Зона/регіон

чітко відокремлена частина території країни, субпопуляція тварин на якій має ветеринарний статус (відмінний від статусу країни) через хворобу, щодо якої вживаються заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки з метою міжнародної торгівлі.

Зооноз

хвороба або інфекція, здатна природним шляхом передаватися від тварин людині.

Зоонози

хвороби, що передаються людям від тварин (Закон про В.М.)

Ідентифікація небезпеки

процес виявлення патогенних агентів хвороб тварин, які потенційно можуть проникнути на територію України при імпортуванні товарів та супутніх об'єктів (Закон про В.М.)

Ідентифікація тварин

одночасно ідентифікація і реєстрація тварин або в індивідуальному порядку за допомогою індивідуального ідентифікатора, або колективно в епізоотичній одиниці або групі за допомогою єдиного групового ідентифікатора.

Іммобілізація

обмеження руху тварини у будь-який спосіб.

Інкубаційний період

максимальний період між проникненням збудника в організм тварини і проявом перших клінічних ознак хвороби.

Інфекція

проникнення і розвиток або мультиплікація патогенного збудника в організмі людини або тварини.

Інфестація

проникнення ззовні і/або колонізація тварин або безпосереднього простору, що їх оточує переносниками, здатними викликати хворобу або бути потенційними векторами збудників хвороб.

Інфікована зона

зона, в якій відсутність хвороби тварин не підтверджена згідно з вимогами, встановленими відповідними міжнародними організаціями (Закон про В.М.)

Інформування про ризик

процес взаємного обміну інформацією та думками в ході процедури аналізу ризику, предметом якого є сам ризик, його фактори і висновки. Його проводять фахівці, яким доручена оцінка ризику, управління ним та інформування про нього населення і галузевих партнерів.

Карантин тварин

особливий правовий режим, який застосовується в інфікованій та буферній зонах і в разі необхідності - у зоні спостереження з метою локалізації спалаху хвороби тварин і ліквідації такої хвороби згідно із законами, відповідними ветеринарно-санітарними заходами та нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону; (Закон про В.М.)

Карантинна зона

зона, в межах якої застосовується карантин тварин та яка включає інфіковану зону, буферну зону, а також може включати зону спостереження; (Закон про В.М.)

Карантинна станція

заклад під контролем Ветеринарного органу, в якому тварини утримуються ізольовано, позбавлені прямого і непрямого контакту з іншими тваринами з метою недопущення передачі патогенного збудника (ів) за межі споруди, і в якому за ними спостерігають впродовж певного терміну і, за необхідності, піддаються діагностичним дослідженням і обробкам.

Карантинна станція (пост)

місце (ділянка місцевості), що перебуває під контролем державних органів ветеринарної медицини, де групи тварин утримуються в ізоляції, без прямого або опосередкованого контакту з іншими тваринами, спеціально облаштоване для проведення обстеження протягом визначеного періоду часу і в разі необхідності - експертизи або лікування (Закон про В.М.)

Карантинний ветеринарний пост

тимчасове спеціально облаштоване місце на кордоні карантинної зони, встановлене за рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з метою локалізації та недопущення поширення хвороб, що підлягають повідомленню (Закон про В.М.)

Кількісне визначення ризику

визначення ризику, результати якого виражаються в цифрових значеннях.

Кодекс стандартів

Кодекс стандартів діагностичних тестів і вакцин для наземних тварин МЕБ.

Компартмент

субпопуляція тварин одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою, що має окремий ветеринарно-санітарний статус по одній або кількох хворобах, у відношенні до яких вживають заходів нагляду, профілактики та біологічної безпеки з метою міжнародної торгівлі.

Компетентний орган

Ветеринарний орган або інший урядовий орган Країни МЕБ, що несе відповідальність в питаннях вжиття заходів для захисту здоров'я і благополуччя тварин, ведення міжнародної ветеринарної сертифікації і дотримання інших стандартів та рекомендацій Наземного і Водного кодексів, або забезпечує контроль їх виконання на всій території країни, і наділений необхідними для цього компетенціями.

Контейнер

немоторизованих ємність або інша жорстка конструкція, призначена для утримання тварин під час перевезення, для якої використовується одне або кілька транспортних засобів.

Країна-експортер

країна, яка відправляє товари в іншу країну.

Країна-імпортер

країна остаточного призначення товарів.

Лабораторія

відповідним чином оснащена установа, в якій під контролем фахівця з ветеринарної діагностики, що несе відповідальність за результати, працює кваліфікований технічний персонал. Лабораторія, яка проводить діагностику з метою міжнародної торгівлі, повинна бути сертифікована і перебувати під контролем Ветеринарного органу.

Лікарський засіб для ветеринарного застосування

продукт, дозволений до призначення (прописування) або використання для тварини - або при наявності профілактичних, лікувальних або діагностичних показань, або з метою зміни окремих фізіологічних функцій.

Ліквідація

знищення збудника в країні або зоні.

М’ясні продукти

м'ясо, яке піддалося обробці, що остаточно змінила його органолептичні і фізико-хімічні показники.

Міжнародна торгівля

імпортування, експортування та транзит товарів.

Міжнародний ветеринарний сертифікат

сертифікат, складений відповідно до положень Глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров'ю тварин і здоров'ю людини.

Місце завантаження

місце, в якому здійснюється завантаження товарів в транспортний засіб або передача організації, яка доставляє їх в іншу країну.

Моніторинг

безперервне проведення й аналіз заходів та планове спостереження з метою виявлення змін в середовищі проживання будь-якої популяції або в стані її здоров'я.

Моніторинг

система та процедура спостережень за ветеринарно-санітарним станом об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (Закон про В.М.)

М'ясо

будь-яка їстівна частина туші тварини.

М'ясо-кісткове борошно

твердий білковий продукт, отриманий в результаті термічної обробки (при обробленні) тканин тварин, в т.ч. і будь-який інший проміжний білковий продукт, крім пептидів з молекулярною масою менше 10 000 Дальтон і амінокислот.

Нагляд

комплекс систематичних і довготривалих операцій по збору, узагальненню та аналізу ветеринарно-санітарної інформації, включаючи її своєчасне поширення для оперативного прийняття належних заходів.

Надзвичайні епізоотичні обставини

епізоотичний стан країни, підтверджена або підозрювана наявність у країні походження або транзиту хвороби, що підлягає повідомленню, яка може спричинити швидку та непоправну шкоду здоров'ю певних тварин на всій території України або її частині у разі імпорту товарів та супутніх об'єктів, які можуть переносити хворобу, що підлягає повідомленню (Закон про В.М.)

Наземний кодекс

Кодекс здоров’я наземних тварин МЕБ.

Небезпека

будь-який біологічний, хімічний або фізичний агент, наявний в тварині або в продукті тваринного походження, а також стан тварини або продукту тваринного походження, здатний позначитися на здоров'ї.

Нотифікація

процедура, при якій:

 1. Ветеринарний орган сповіщає Правління,
 2. Правління сповіщає Ветеринарний орган - про виникнення спалаху хвороби або інфекції, згідно з положеннями Глави 1.1. Наземного кодексу.

Оглушення

механічний, електричний, хімічний або інший спосіб, що викликає у тварини негайну втрату свідомості; в разі передзабійного оглушення тварина повинна залишатися в несвідомому стані аж до смерті в результаті забою; а в разі не проведення забою процедура повинна дозволяти тварині повернутися в свідомість.

Одиниця

елемент, який визначається в індивідуальному порядку і використовуваний для опису, наприклад, представників якої-небудь популяції, або елементи, що враховуються при відборі проб; прикладами одиниць є: тварина, яка визначається окремо, поголів'я, стадо, пасіка.

Орган ветеринарного ліцензування (статуарний)

незалежний орган, на який покладено обов'язки з контролю ветеринарних лікарів і параветеринарних фахівців.

Офіційна програма контролю

програма, затверджена, виконувана або контрольована Ветеринарними органами країни з метою боротьби з переносниками, збудниками хвороб або хворобами шляхом запровадження спеціальних заходів або на всій території країни, або в окремій зоні або компартменті на її території.

Офіційний ветеринарний контроль

процедура отримання Ветеринарною службою даних про місцезнаходження тварин, особи їх власника або утримувача, що дозволяє їй в разі необхідності вжити відповідних заходів з охорони здоров'я тварин. Це не виключає інших сфер відповідальності Ветеринарної служби, в числі яких безпека харчових продуктів.

Офіційний ветеринарний лікар

ветеринарний лікар, який має дозвіл Ветеринарних органів країни на виконання офіційних завдань, пов'язаних зі здоров'ям тварин і/або людей, здійснення товарного інспектування та сертифікації згідно з положеннями глав 5.1. і 5.2. Наземного кодексу.

Оцінка ризику

оцінка ймовірності і біологічних і економічних наслідків занесення, фіксації та розповсюдження будь-якої небезпеки.

Параветеринарний фахівець

фахівець, який, згідно Наземного кодексу, має дозвіл органу ветеринарного ліцензування (статуарного) на здійснення в країні діяльності відповідної отриманому дозволу (в залежності від категорії, до якої він належить), під контролем і відповідальністю ветеринарного лікаря. Діяльність, яку дозволено здійснювати різним категоріям параветеринарних фахівців, повинна бути визначена органом ветеринарного ліцензування (статуарним) в залежності від кваліфікації та підготовки працівників і з урахуванням потреб країни.

Патологічний матеріал

проби, взяті у живих або мертвих тварин, що містять або можуть містити збудників інфекцій або паразитів, призначені для відправки в лабораторію.

Перевезення (рейс)

перевезення партії тварин починається в момент, коли перша тварина завантажена на транспортний засіб, судно чи в контейнер, і закінчується, коли остання тварина вивантажена; вона включає періоди відпочинку і зупинки. Після перевезення тварини не підлягають наступному перевезенню, поки не буде витриманий термін, достатній для відпочинку, відновлення сил, годівлі та напування.

Перевізник

особа, акредитована Компетентним органом для перевезення тварин.

Переносник

комаха або інший живий переносник, що передає збудники інфекції від зараженої особи - сприйнятливій особині, а також корми для тварин або навколишнє середовище. Необов'язковою умовою є проходження збудником інфекції циклу розвитку в організмі переносника.

Період заразливості

максимальний термін, впродовж якого заражена тварина може бути джерелом збудника інфекції.

Період, наступний за перевезенням

період між вивантаженням та видачою, після перевезення, або між вивантаженням та забоєм (якщо він проводиться перед видачою).

Період, що передує перевезенню

період, протягом якого тварин ідентифікують і групують в партії перед завантаженням.

План біологічної безпеки

план, який визначає потенційні шляхи занесення і поширення хвороби в зоні або компартменті, що включає опис заходів, які в ньому були вжиті або заплановані з метою зниження ризиків, пов'язаних із цією хворобою, згідно з рекомендаціями Наземного кодексу.

Племінна або товарна тварина

домашня або тварина, що вирощується в неволі, яка утримується не для забою.

Поголів'я

група тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або група диких тварин, що проявляє стадний інстинкт. В Наземному кодексі поголів'я визнається епізоотичною одиницею.

Популяція

група одиниць, що має спільну рису.

Правління

постійний секретаріат Міжнародної організації здоров'я тварин, розташований за адресою: 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE телефон: 33-(0)144151888 факс: 33-(0)142670987 електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. веб-сайт: http:\\www.oie.int

Працівник ферми (працівник, що має відношення до тварин, експедитор)

працівник, який добре знає поведінку і потреби тварин, рівень професійних навичок і досвід якого дозволяє позитивно реагувати на їхні потреби, тим самим гарантуючи ефективність догляду та підтримки їх благополуччя. Компетентність працівника ферми може бути досягнута шляхом професійного навчання або завдяки практичному досвіду (або одночасно першим і другим шляхом).

Превалентность

загальне число випадків або спалахів хвороби, виявлених в певній популяції ризикових тварин в обмеженій географічній зоні в певний момент або впродовж певного терміну.

Прийнятний ризик

рівень ризику, який Країна МЕБ визнає достатнім для захисту здоров'я людей і здоров'я тварин на власній території.

Прийнятний рівень ветеринарно-санітарного захисту

рівень захисту, визнаний в якості достатнього країною, яка встановлює який-небудь ветеринарно-санітарний захід з метою захисту життя і здоров'я людей або тварин на своїй території.

Прикордонний пункт

аеропорт, порт, залізнична станція або автодорожній пункт, що слугує сприянню міжнародної торгівлі товарами, в якому при ввезенні їх можуть піддати ветеринарній інспекції.

Протимікробний агент

натуральна, напівсинтезована або синтезована субстанція, яка при заданих концентраціях in vivo проявляє антимікробну дію (руйнуючи або гальмуючи ріст мікроорганізмів). Антигельмінтики і субстанції, що належать до дезінфектантів та антисептиків, із цього визначення виключаються.

Пункт зупинки

місце, призначене для зупинки при перевезенні, щоб тварини могли відпочити, отримати корм і воду; тварини можуть або залишатися в транспортному засобі, судні або контейнері, або вивантажуватися для відпочинку, годування та водопою.

Реєстрація

спосіб збору, реєстрації, зберігання та надання в належній формі Компетентному органу і використання ним відомостей про тварин (ідентифікація, стан здоров'я, переміщення, сертифікація, епізоотологія, господарства).

Ризик

ймовірність виникнення і потенційний масштаб наслідків будь-якої події, здатної завдати шкоди здоров'ю тварин або людей з біологічної або економічної точки зору.

Ринок

місце, в яке надходять тварини для торгового обміну та продажу.

Розповсюдженість

число нових випадків або спалахів хвороби, виявлених в певній популяції ризикових тварин в обмеженій географічній зоні впродовж певного терміну.

Санітарний забій

комплекс заходів з ліквідації вогнища, що проводиться під контролем Ветеринарного органу і включає:

 1. умертвіння хворих та підозрілих на захворювання тварин стада, а при необхідності, і тварин інших стад, які опинилися під загрозою зараження внаслідок прямого контакту між тваринами або непрямого контакту зі збудником, в тому числі сприйнятливих тварин (вакцинованих чи ні) в заражених господарствах; умертвіння має здійснюватися відповідно до Главі 7.6.;
 2. утилізація туш шляхом переробки, спалювання, поховання або іншим способом згідно Главі 4.12 .;
 3. очищення і дезінфекція приміщень згідно з процедурами, вказаними в Главі 4.13.

Сертифікований (дозволений)

офіційно призначений, акредитований або зареєстрований Ветеринарним органом.

Сире м'ясо

м'ясо, яке не піддавалося обробкам, які незворотнім чином змінюють його органолептичні і фізико-хімічні показники. В якості сирого визнається охолоджене та морожене м'ясо, м'ясний фарш і м'ясо, рубане механічним способом.

Система ідентифікації тварин

включає систематизацію та гармонізацію групи елементів: ідентифікація господарств або власників, осіб, які несуть відповідальність за тварин, їх переміщення та відомості, що містяться в інших реєстрах ідентифікації тварин.

Система раннього попередження

система для своєчасного виявлення та ідентифікації вторгнення або виникнення хвороб або інфекцій тварин в країні, зоні або компартменті. Вона в обов'язковому порядку має включати наступні елементи:

 1. належне спостереження територіальних органів за представниками цільових популяцій тварин в польових умовах;
 2. здатність ефективного розслідування і декларування хвороб;
 3. доступ до послуг лабораторій, здатних здійснювати діагностику і диференціацію хвороб;
 4. програму навчання ветеринарних лікарів, параветеринарних фахівців, власників або утримувачів худоби, працівників, відповідальних за догляд за тваринами, а всіх інших осіб, які мають відношення до тварин - виявленню і нотифікації ветеринарно-санітарних подій;
 5. зобов'язання в юридичному порядку приватних ветеринарних лікарів декларувати хвороби в Ветеринарний орган;
 6. функціонування системи управління на рівні держави.

Смерть

незворотне порушення мозкової діяльності, свідченням чого є втрата рефлексів стовбурової частини мозку.

Спалах

виникнення одного або більше випадків в епізоотичній одиниці.

Спалах хвороби

випадок захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, на потужностях (об'єктах), включаючи всі споруди та прилеглі приміщення, де розміщені тварини, або на території, де з огляду на місцеві умови неможливо гарантувати, що сприйнятливі та несприйнятливі до хвороби тварини не мали безпосереднього контакту з тваринами, що захворіли, або стосовно яких є підозра на захворювання (Закон про В.М.)

Спеціальний нагляд

нагляд за окремою хворобою або інфекцією.

Стадо

група тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або група диких тварин, що проявляють стадний інстинкт. У контексті Наземного кодексу стадо зазвичай визнається в якості епізоотичної одиниці.

Стемпінг-аут

комплекс протиепізоотичних заходів, що здійснюються під керівництвом відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини, включаючи забій хворих та інфікованих тварин стада, а у разі необхідності - тварин іншого стада, які могли мати прямий або опосередкований контакт з тваринами інфікованого стада, що могло призвести до передачі патогенного агента. Всі тварини, стосовно яких існує підозра на захворювання, незалежно від того, вакциновані вони чи ні, забиваються, а їхні туші знищуються шляхом спалювання, захоронення або в інший спосіб, що гарантує недопущення поширення інфекції через туші або інші продукти забитих тварин. Необхідне також здійснення заходів з очищення та дезінфекції, що рекомендовані відповідними міжнародними організаціями (Закон про В.М.)

Субпопуляція

частина популяції, яка виокремлюється на підставі певних ветеринарних характеристик.

Тварини

ссавці, птахи, бджоли.

Товар

живі тварини, тваринницька продукція, генетичні матеріали від тварин, біологічні продукти або патологічний матеріал.

Транзитна країна

країна, яку перетинають, або в якій відбувається тимчасова зупинка в прикордонному пункті при доставці товарів до країни-імпортера.

Транспарентність

детальне документування всіх відомостей, даних, припущень, методів, результатів, обговорень і висновків, які використовуються при аналізі ризику. Висновки повинні випливати з об'єктивного і логічного обговорення, а документація підкріплюватися посиланнями.

Транспортний засіб/судно

будь-який засіб доставки, в т.ч. залізничний транспорт, вантажівка, повітряне судно і водне судно, що використовується для перевезення тварин.

Транспортування

комплекс процедур, пов'язаних з переміщенням тварин з одного пункту в інший з метою торгівлі, з використанням будь-яких засобів перевезення.

Умертвіння

будь-який спосіб досягнення смерті тварини.

Управління здоров'ям тварин

система оптимізації фізичного і поведінкового здоров'я і благополуччя тварин. Управління здоров'ям тварин включає профілактику хвороб, лікування тварин і контроль хвороб і різних порушень, що стосуються тварини зокрема або в складі стада, а також письмову констатацію хвороб, поранень, смертельних випадків і можливого медикаментозного лікування.

Управління ризиком

визначення, вибір і вжиття заходів з метою зниження рівня ризику.

Хвороба

клінічний або гістопатологічний прояв інфекції чи інфестації.

Хвороба обов'язкової декларації

хвороба, яка включена до переліку, затвердженого Ветеринарними органами, про виявлення якої і підозрі на яку необхідно терміново повідомляти в Ветеринарні органи відповідно до національного законодавства.

Хвороба, що підлягає обліку

хвороба, інфекція або Інфестація, включена до статті 1.2.3. після затвердження Всесвітньою асамблеєю делегатів МЕБ.

Хороші виробничі практики

методи виробництва і контролю, визнані Компетентним органом як такі, що забезпечують якість продукту.

Худобоприймач

загін, двір або площадка, що служить для утримання тварин і догляду за ними (водопою, годування, відпочинку тощо) в очікуванні перевезення або використання з іншою метою (в т. ч. забою).

Центр штучного запліднення

заклад, сертифікований Ветеринарним органом, який відповідає вимогам Наземного кодексу з відбору, дослідження і зберігання сперми.

Щільність завантаження

кількість або маса тварин на одиницю площі транспортного засобу, судна або контейнера.

Якісне визначення ризику

визначення ризику, при якому результати розрахунку ймовірності епізоотичного події і масштабу наслідків виражаються в категоріях якості: "підвищений", "середній", "слабкий", "незначний".

Якість

Міжнародний стандарт ISO 8402 визначає так: "група характеристик чого/кого-небудь, що дозволяють йому відповідати встановленим або можливим вимогам" (характеристики відповідності).

 

На верх